Nationale Gymnasiumdag
Email:
info@nationalegymnasiumdag.nl
Tel:
06 - 83292930

twitter linked

Ronde 2

Spreker: Eveline den Boogert - coach, trainer

Inhoud: De huidige maatschappij vergt veel van onze scholieren. Om iets te bereiken word je beoordeeld op je resultaten. Kinderen nemen het zekere voor het onzekere. Hoe effectief is die focus op het eindresultaat? Uit onderzoeken blijkt dat mensen die zich tot doel hebben gesteld een goede prestatie te leveren, sneller gestresst zijn en faalangst hebben.
Als het resultaat als zodanig losgelaten wordt en het proces prioriteit krijgt ontstaat er ruimte om te experimenteren, creatief te zijn. Kijken waar het misgaat en fouten erkennen om daarvan vervolgens ook weer te kunnen leren.

Datum congres 03-26-2020
Max. deelnemers 25
Ingeschreven 11
14

Helaas vol, inschrijven is niet meer mogelijk

Spreker: Clasine van Dorst en Marieken Pronk - trainer van de Talengroep en trainer aangesloten bij het Netwerk Onderwijsadviseurs

Inhoud: Op veel scholen vindt een verschuiving plaats van ‘leren voor een toets’ naar ‘leren voor het leven’. Met nog maar een paar toetsen per jaar wordt de vraag ‘wat doe je in de tussentijd’ relevant? Of leren gymnasiumleerlingen uit zichzelf?

Datum congres 03-26-2020
Max. deelnemers 25
Ingeschreven 16
9

Helaas vol, inschrijven is niet meer mogelijk

Spreker: Kitty van Dijck, trainer aangesloten bij het Netwerk Onderwijsadviseurs

Inhoud: Het uitgangspunt van deze workshop is de vernieuwde taxonomie van Bloom. Voor veel docenten blijft het droge theorie waarbij het niet makkelijk is om er iets mee te doen in de les. In deze workshop ervaart u hoe de vernieuwde Bloom een verrassende opstap kan zijn naar hoger orde denken met uw leerlingen. 

Datum congres 03-26-2020
Max. deelnemers 25
Ingeschreven 9
16

Helaas vol, inschrijven is niet meer mogelijk

Spreker: Dustin Dijkstra, trainer aangesloten bij het Netwerk Onderwijasadviseurs

Inhoud: Gedurende ronde 2, is het mogelijk om in een kleine groep (van maximaal 5 personen) intervisie te doen over: “Een gouden standaard voor de gymnasiumopleiding” (verscheen in 2014). Het rapport gaat over de voorwaarden waaraan een goede gymnasiumopleiding voldoet. Wat is het gymnasium dan meer dan
atheneum met Grieks en Latijn? ‘Gymnasia streven naar integratie van klassieke vorming in het gehele curriculum en stellen alle vakken in dienst van een brede intellectuele vorming.’ ‘Docenten hanteren in alle leerjaren werkvormen die aansluiten bij leerbehoeften, differentiëren, maken gebruik van moderne technieken en ontwerpen toetsen met hogere denkniveaus.’
Door middel van intervisie bekijken we een aantal van dergelijke passages en bespreken welke consequenties de Gouden Standaard voor je eigen school en voor je eigen les hebben.

Datum congres 03-26-2020
Max. deelnemers 5
Ingeschreven 5

Helaas vol, inschrijven is niet meer mogelijk

Je hebt je ingeschreven voor:

Uw winkelwagen is leeg