Nationale Gymnasiumdag
Email:
info@nationalegymnasiumdag.nl
Tel:
06 - 11134533

twitter linked

Het Netwerk Onderwijsadviseurs

Sinds mei 2016 bestaat het APS, na 45 jaar een toonaangevend adviesbureau te zijn geweest, niet meer. Elf APS-ers zijn als zelfstandigen doorgegaan onder de naam Netwerk Onderwijsadviseurs met het trainen en coachen van docenten en schoolleidingen. Ieder heeft zijn eigen website en die is via de gemeenschappelijk site te vinden. De Natioinale Gymnasiumdag wordt door het netwerk georganiseerd, waarbij ook deskundigen van buiten het netwerk worden benut.