Nationale Gymnasiumdag
Email:
info@nationalegymnasiumdag.nl
Tel:
06 - 83292930

twitter linked

Over de Nationale Gymnasiumdag

De Nationale Gymnasiumdag

Sinds 2004 bestaat de Nationale Gymnasiumdag. De eerste jaren werd de dag georganiseerd voor de ongeveer 40 zelfstandige gymnasia en later tevens voor de 250 scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling. De thema’s op zo’n dag zijn niet anders dan op conferenties voor andere onderwijsvormen; het verschil zit hem in de deelnemers – u en uw collega’s, docenten en leidinggevenden – en de leerlingen waaraan u lesgeeft. Docenten en schoolleiders van gymnasia en gymnasiumafdelingen die een dag lang nadenken over onderwijskundige kwesties, maar nu in relatie tot de gymnasiumleerlingen.
En steeds is er de vraag ‘Hoe halen we het gymnasiale uit onze leerlingen?’ Hoe bevorderen we dat ze hun mogelijkheden, capaciteiten benutten en hoe ondersteunen we ze bij die vaardigheden, waaronder sociale, die ze van dienst zijn op weg naar hun plek in de wereld. Hoe dragen we bij aan hun subjectwording.

Otto de Loor en Jannet Maréchal-van Dijken